Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2016 m. skyrusiems paramą 


 Skiriant 2 procentus pajamų mokesčio Jūs prisidedate tenkinant pažintines ir kultūrines ugdytinių reikmes, turtinate ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas ir gerinant mikroklimatą.

Ačiū už Jūsų gerumą. 


Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Prašymo forma FR0512 (2 versija).

Prašymą galima pateikti:

elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai);

prašymą užpildyti ranka (prašymo FR0512 (2 versija) formą PDF formatu rasite priede, atsispausdinus ir užpildžius ją, reikia nunešti į Klaipėdos apskrities mokesčių inspekciją adresu Taikos pr. 28, Klaipėda ("Vėtrungė") arba siųsti paštu adresu : VMI prie LR FM deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, LT-66402, Druskininkai. Mūsų įstaiga tai gali atlikti už Jus, tereikia užpildytą deklaraciją pateikti mums (deklaracijos formos yra pas grupių, klasių mokytojus) . Užpildytas pavyzdys taip pat priede !

 

Dėmesio! Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams – tai nurodoma E5 langelyje!


Formoje FR0512 (2 versija) paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir paramos gavėjo kodą bei sutrumpintą pavadinimą ar paskirtį (nebūtinai):

 

Paramos gavėjo kodas: 290419110

 

Klaipėdos "Šaltinėlio" mokykla-darželis – sutrumpintai - KLAIPĖDOS ŠALTINĖLIO MD

 

PRIEDAI:

FORMA FRO512   

PAVYZDYS KAIP PILDYTI

PAVYZDYS KAIP PILDYTI

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUSLAPIAI VAIKAMS

Vaikams pasakos, filmukai

Loginiai žaidimai