20_dienu_valgiarastis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valgiaraštis 1 savaitė

 
 
 
 

Valgiarastis_1_savaite

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Valgiaraštis 2 savaitė

 
 

 

 

Valgiarastis_2_ savaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgiaraštis 3 savaitė

 

 

 

Valgiarastis_3_savaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgiaraštis 4 savaitė

 

 

 

Valgiarastis_4_savaite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI, NUO 2016-09-01 d. k e i č i a s i ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS. T2-143, T2-143 Pr.1T2-143.Pr. 2

_______________________________________________________________________________________________________

ATLYGINIMO UŽ MOKYKLĄ-DARŽELĮ PASLAUGŲ ĮKAINIAI, MOKESTINĖS LENGVATOS 

sprendimas sprendimo aprašas 

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS 

mokestinė lentelė                                                                                                         

 

Valgiaraštis 2016 m. birželio 13 d. – birželio 17 d. 

 

"DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

„DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Papildomos mokamos paslaugos:

 

Pailgintos dienos grupės veikla pradinių klasių mokiniams organizuojama vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr.T2-124 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose patvirtinimo“. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja sprendimas

 

Aktualūs sprendimo pakeitimai nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos

 

T2-208 sprendimas „Dėl miesto savivaldybės tarybos 2014m. vasario 27 d. sprendimo Nr.T2-32 „Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo. Sprendimas nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

 

T2-209 sprendimas „Dėl miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.T2-30 „Dėl kainos už teikiamas atlygintinai  ikimokyklinio ugdymo paslaugas švietimo įstaigose“ pakeitimo. Sprendimas nuo 2015 m sausio 1 d.