KLASIŲ SKAIČIUS 2015-2016 MOKSLO METAIS NUSTATYMAS, TARYBOS SPRENDIMAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS 2015-2016 MOKSLO METAM, TARYBOS SPRENDIMAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015-2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS PLANAS, TARYBOS SPRENDIMAS