Direktorė Liudmila Danielevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui („Šaltinėlio” sk.) Rima Arnašienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui („Kregždutės” sk.) Astra Paldavičienė

Direktoriaus pavaduotoja Elena Sovienė

Apskaitos ir planavimo specialistė („Šaltinėlio” sk.) Liubov Volkova 

Apskaitos ir planavimo specialistė („Kregždutės” sk.) Diana Šetkienė

Raštinės administratorė („Šaltinėlio” sk.) Vaida Alaburdienė (Ieva Zablackaitė vaiko priežiūros atostogose) 

Raštinės administratorė („Kregždutės” sk.) Diana Šetkienė

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė Nijolė Mozūraitienė

Maisto sandėlininkė („Šaltinėlio” sk.) Aušra Cirtautienė 

Sandėlininkė („Kregždutės” sk.)  Irena Gaigalienė