Direktorė Liudmila Danielevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Arnašienė

Direktoriaus pavaduotoja Elena Sovienė

Apskaitos ir planavimo specialistė  Liubov Volkova

Raštinės administratorė Vaida Alaburdienė (Ieva Zablackaitė vaiko priežiūros atostogose)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistė Nijolė Mozūraitienė

Maisto sandėlininkė Aušra Cirtautienė

2020-07

2020-08

2020-09

2020-10

2020-11

2020-12

2021-01 

2021-02

2021-03

2021-04

2021-05

2021-06

2021-07