Maisto produktų užsakymas, priėmimas, išdavimas, administravimas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS, 2020-2021 M.M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, specialybė

ARNAŠIENĖ RIMA

+370 (46) 453959;

El. p. pavaduotoja@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla.2002. Pradinio ugdymo pedagogika;

KU. 2006. Vaikystės pedagogikos bakalauras;

KU. 2008. Karjeros projektavimo magistras

BARTKUTĖ GINTARĖ

+370 (46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

CIPARIENĖ VIDA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė ŠPI. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija
5. EGLYNIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė ŠPI. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija
6. GASIŪNAITĖ – ŠEŠTOKIENĖ DAIVA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Meninio ugdymo mokytoja,  metodininkė ŠPI. 1984. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio ugdymo metodininko profesinė kvalifikacija ir muzikos vadovo vaikų darželiuose profesija
8. JONAITIENĖ ALMA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja AVPM. 1989. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija
9. KLIKNAITĖ – ALEKSONĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  vyresnioji mokytoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

KU. 2018. Edukologijos studijų krypties šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

KU. 2018 m. Visuomenės sveikatos bakalauro ir andragogikos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai ir andragogo profesinė kvalifikacija

10. KONDRACKIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja, metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

1991. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, auklėtojos kvalifikacija

11. LILEIKIENĖ ORINTA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja KU. 2001. Vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų kūno kultūros mokytojo profesinės kvalifikacijos
12. LUKOŠIENĖ LINA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija
13. MEDVEDEVA VIOLETA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

ŠPI. 1995. Pradinių klasių mokytoja

ŠU. 1978. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

14. PAKALNIŠKIENĖ REGINA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

15. PETRAUSKIENĖ VIKTORIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja ŠU. 1990. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija
16. PLIČIENĖ EGLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

Vilniaus kolegija. 2012. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogo kvalifikacija;

LEU. 2014. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogas

17. RAUBIENĖ LAIMA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei tikybos mokytojo profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos krypties Religinio ugdymo (katalikų) studijų programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

18. SAFRONOVA LAIMUTĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė KK. 2004. Edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Auklėtojo profesinė kvalifikacija
19. SIMANAUSKIENĖ GAIVA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1987. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija
20. ŠAPUTIENĖ DIANA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

KAPM. 2001. Pradinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

KU. 2015. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

21. ŠIRVIENĖ NERINGA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio konservatorija. 1998. Pradinio ugdymo pedagogika.

KVK. 2018. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis. Pedagogo kvalifikacija

22. URBAŠIENĖ VILMA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija
23. +370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Logopedė
24. VAGNORIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija
25. VARANAVIČIENĖ RASUTĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė KU. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija
26. VENCKIENĖ INIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  metodininkė KK. 2004. Aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa
27. ZUZEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Šiaulių pedagoginis institutas. 1990. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija
28.
29.
30.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai

Užimamo etato dydis

Pareigos, grupė

Funkcijos

1.

BANEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

2.

BARASAS PRANAS

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,75

Darbininkas Smulkaus patalpų, įrengimų ir priemonių remonto užtikrinimas, (staliaus darbai)

3.

CHAKIMOVA  AUŠRA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,3

Virtuvės pagalbinė darbininkė, auklėtojos padėjėja Pagalba virtuvėje.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

        4.

CIRTAUTIENĖ AUŠRA

+370(46) 442467;

El. p. sandelis@saltinelisklaipeda.lt

1

Sandėlininkė Maisto sandėlio administravimas
         5. ČEMERTINIENĖ IRENA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
         6. DAUSYNIENĖ RAMUNĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
         7. DVARIONIENĖ RITA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

  8.

LIMONTĖ EDITA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

  9.

VYTAUTAS SERVA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Kiemsargis Lauko teritorijos tvarkymas ir priežiūra

      10.

MICKIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

11.

MOCKUVIENĖ EDITA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje
       12. Volkova Liubov 

+370(46) 314760;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Apskaitos ir planavimo specialistė Finansinių dokumentų administravimas

      13.

 

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 

0,43

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

14.

VILIŪNĖ SIREIKIENĖ
+370(46) 314761;El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

15.

POŠKIENĖ RIMA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

16.

RIDIKIENĖ LILIJANA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,5

Minkšo inventoriaus sandėlininkė,  auklėtojos padėjėja Minkšto inventoriaus priežiūra, patalynės išdavimas; Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 

17.

ROMERIENĖ LORETA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

18.

SOVIENĖ ELENA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės srities administravimas

19.

SUTULIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

20.

ŠARAPAJEVA OLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

 

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

21.

TUNIKAITIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

      22.

UŽIŪNIENĖ LINA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
      23. ALABURDIENĖ VAIDA

(Ieva Zablackaitė vaiko priežiūros atostogose)

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Raštinės administratorė Dokumentų ruošimas, duomenų bazių administravimas, archyvo tvarkymas