Maisto produktų užsakymas, priėmimas, išdavimas, administravimas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS, 2019-2020 M.M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, specialybė

  1.  

ARNAŠIENĖ RIMA

+370 (46) 453959;

 El. p. pavaduotoja@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla.2002. Pradinio ugdymo pedagogika;

KU. 2006. Vaikystės pedagogikos bakalauras;

KU. 2008. Karjeros projektavimo magistras

  1.  

ASTRAUSKIENĖ AUŠRA

+370(46) 444109;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktorė

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;

ŠU. 2008. Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis;

ISM. 2019. Verslo vadybos magistro kvaifikacinis laipsnis, švietimo lydersytės studijų programa

  1.  

BAKULINA NELI

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

ŠPI.1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, auklėtojo kvalifikacija

  1.  

BARTKUTĖ GINTARĖ

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,auklėtoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

5.

CIPARIENĖ VIDA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,  auklėtoja metodininkė 

ŠPI. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

6.

EGLYNIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

ŠPI. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

7.

GASIŪNAITĖ – ŠEŠTOKIENĖ DAIVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Meninio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

ŠPI. 1984. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio ugdymo metodininko profesinė kvalifikacija ir muzikos vadovo vaikų darželiuose profesija

8.

GENDVILAITĖ BRIGITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Klaipėdos valstybinė kolegija 
9.

JONAITIENĖ ALMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja 

AVPM. 1989. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija

10.

KLIKNAITĖ – ALEKSONĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

KU. 2018. Edukologijos studijų krypties šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

KU. 2018 m. Visuomenės sveikatos bakalauro ir andragogikos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai ir andragogo profesinė kvalifikacija

11.

KONDRACKIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

1991. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, auklėtojos kvalifikacija

12.

LILEIKIENĖ ORINTA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja 

KU. 2001. Vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų kūno kultūros mokytojo profesinės kvalifikacijos

13.

LUKOŠIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

14.

MEDVEDEVA VIOLETA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 

ŠPI. 1995. Pradinių klasių mokytoja

ŠU. 1978. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

 

15.

PAKALNIŠKIENĖ REGINA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

16.

PETRAUSKIENĖ VIKTORIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja

ŠU. 1990. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

17.

PLIČIENĖ EGLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

Vilniaus kolegija. 2012. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogo kvalifikacija;

LEU. 2014. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogas

18.

RAUBIENĖ LAIMA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei tikybos mokytojo profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos krypties Religinio ugdymo (katalikų) studijų programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

19.

SAFRONOVA LAIMUTĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KK. 2004. Edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Auklėtojo profesinė kvalifikacija

20.

SIMANAUSKIENĖ GAIVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1987. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija

21.

ŠAPUTIENĖ DIANA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja

KAPM. 2001. Pradinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

KU. 2015. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

22.

ŠIRVIENĖ NERINGA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 

Panevėžio konservatorija. 1998. Pradinio ugdymo pedagogika.

KVK. 2018. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis. Pedagogo kvalifikacija

23.

ŠVEIKAUSKĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Vyr. logopedė

 

ŠU. 2014. Specialiosios pedagogikos studijų programa, specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;

KU. 2019. Edukologijos studijų krypties švietimo vadybos studijų programa. Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

24.

TAMULIONIENĖ DANUTĖ

+370(46) 453959;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. 1975. Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja

25.

URBAŠIENĖ VILMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė 

 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija

26.

VAGNORIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė 

 

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

27.

VARANAVIČIENĖ RASUTĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė 

 KU. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

28.

VENCKIENĖ INIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KK. 2004. Aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

29.

ZUZEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

Šiaulių pedagoginis institutas. 1990. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

                                                                                                                                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai

Užimamo etato dydis

Pareigos, grupė

Funkcijos

1.

BANEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

2.

BARASAS PRANAS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,75

Darbininkas

Smulkaus patalpų, įrengimų ir priemonių remonto užtikrinimas, (staliaus darbai)

3.

CHAKIMOVA  AUŠRA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,3

Virtuvės pagalbinė darbininkė, auklėtojos padėjėja

Pagalba virtuvėje.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

        4.

CIRTAUTIENĖ AUŠRA

+370(46) 442467;

 El. p. sandelis@saltinelisklaipeda.lt

1

Sandėlininkė

Maisto sandėlio administravimas

         5.

ČEMERTINIENĖ IRENA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

         6.

DAUSYNIENĖ RAMUNĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

         7.

DVARIONIENĖ RITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

  8.

LIMONTĖ EDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

  9.

MACUR BORIS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Kiemsargis

Lauko teritorijos tvarkymas ir priežiūra

      10.

MICKIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

11.

MOCKUVIENĖ EDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja

Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

       12.

NESTEROVA NADEŽDA 

+370(46) 314760;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 

1

Apskaitos ir planavimo specialistė

Finansinių dokumentų administravimas

      13.

NORKIENĖ REGINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 

0,43

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

14.

PILUCKIENĖ RASA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

15.

POŠKIENĖ RIMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

16.

RIDIKIENĖ LILIJANA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

 

0,5

Minkšo inventoriaus sandėlininkė,  auklėtojos padėjėja

Minkšto inventoriaus priežiūra, patalynės išdavimas; Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 

17.

ROMERIENĖ LORETA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja

Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

18.

SOVIENĖ ELENA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Direktoriaus pavaduotoja

Įstaigos ūkinės srities administravimas

19.

SUTULIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

20.

ŠARAPAJEVA OLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

21.

TUNIKAITIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja

Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

      22.

UŽIŪNIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

23.

VIRŠILIENĖ ALDONA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

Mokytojo padėjėja

Pagalba vaikui ir mokytojui

      24.

ZABLACKAITĖ IEVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

 

Raštinės administratorė

Dokumentų ruošimas, duomenų bazių administravimas, archyvo tvarkymas