Maisto produktų užsakymas, priėmimas, išdavimas, administravimas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS, 2020-2021 M.M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, specialybė

ARNAŠIENĖ RIMA

+370 (46) 453959;

El. p. pavaduotoja@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla.2002. Pradinio ugdymo pedagogika;

KU. 2006. Vaikystės pedagogikos bakalauras;

KU. 2008. Karjeros projektavimo magistras

ASTRAUSKIENĖ AUŠRA

+370(46) 444109;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktorė

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;

ŠU. 2008. Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis;

ISM. 2019. Verslo vadybos magistro kvaifikacinis laipsnis, švietimo lydersytės studijų programa

BAKULINA NELI

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

ŠPI.1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, auklėtojo kvalifikacija

BARTKUTĖ GINTARĖ

+370 (46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

5. CIPARIENĖ VIDA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,  metodininkė

ŠPI. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

6. EGLYNIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

ŠPI. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

7. GASIŪNAITĖ – ŠEŠTOKIENĖ DAIVA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Meninio ugdymo mokytoja,  metodininkė

ŠPI. 1984. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio ugdymo metodininko profesinė kvalifikacija ir muzikos vadovo vaikų darželiuose profesija

8. VERONIKA FIŠERMAN

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 2020. Klaipėdos valstybinė kolegija
9. JONAITIENĖ ALMA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

AVPM. 1989. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija

10. KLIKNAITĖ – ALEKSONĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  vyresnioji mokytoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

KU. 2018. Edukologijos studijų krypties šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

KU. 2018 m. Visuomenės sveikatos bakalauro ir andragogikos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai ir andragogo profesinė kvalifikacija

11. KONDRACKIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja, metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

1991. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, auklėtojos kvalifikacija

12.

LILEIKIENĖ ORINTA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

KU. 2001. Vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų kūno kultūros mokytojo profesinės kvalifikacijos

13. LUKOŠIENĖ LINA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

14.

MEDVEDEVA VIOLETA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ŠPI. 1995. Pradinių klasių mokytoja

ŠU. 1978. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

 

15.

PAKALNIŠKIENĖ REGINA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

16. PETRAUSKIENĖ VIKTORIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

ŠU. 1990. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

17. PLIČIENĖ EGLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus kolegija. 2012. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogo kvalifikacija;

LEU. 2014. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogas

18.

RAUBIENĖ LAIMA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei tikybos mokytojo profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos krypties Religinio ugdymo (katalikų) studijų programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

19. SAFRONOVA LAIMUTĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

KK. 2004. Edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Auklėtojo profesinė kvalifikacija

20. SIMANAUSKIENĖ GAIVA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1987. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija

21. ŠAPUTIENĖ DIANA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

KAPM. 2001. Pradinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

KU. 2015. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

22.

ŠIRVIENĖ NERINGA

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Panevėžio konservatorija. 1998. Pradinio ugdymo pedagogika.

KVK. 2018. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis. Pedagogo kvalifikacija

23.

 

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Logopedė

 

24.

TAMULIONIENĖ DANUTĖ

+370(46) 453959;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. 1975. Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja

25.

URBAŠIENĖ VILMA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija

26.

VAGNORIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

 

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

27.

VARANAVIČIENĖ RASUTĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

 KU. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

28.

VENCKIENĖ INIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  metodininkė

KK. 2004. Aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

29.

ZUZEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

 

Šiaulių pedagoginis institutas. 1990. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

                                                                                                                                                                                                                                                                        

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai

Užimamo etato dydis

Pareigos, grupė

Funkcijos

1.

BANEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

2.

BARASAS PRANAS

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,75

Darbininkas Smulkaus patalpų, įrengimų ir priemonių remonto užtikrinimas, (staliaus darbai)

3.

CHAKIMOVA  AUŠRA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,3

Virtuvės pagalbinė darbininkė, auklėtojos padėjėja Pagalba virtuvėje.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

        4.

CIRTAUTIENĖ AUŠRA

+370(46) 442467;

El. p. sandelis@saltinelisklaipeda.lt

1

Sandėlininkė Maisto sandėlio administravimas
         5. ČEMERTINIENĖ IRENA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
         6. DAUSYNIENĖ RAMUNĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
         7. DVARIONIENĖ RITA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

  8.

LIMONTĖ EDITA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

  9.

 

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Kiemsargis Lauko teritorijos tvarkymas ir priežiūra

      10.

MICKIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

11.

MOCKUVIENĖ EDITA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje
       12. NESTEROVA NADEŽDA 

+370(46) 314760;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Apskaitos ir planavimo specialistė Finansinių dokumentų administravimas

      13.

NORKIENĖ REGINA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 

0,43

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

14.

AUDRA VORONAVIČIENĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

15.

POŠKIENĖ RIMA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

16.

RIDIKIENĖ LILIJANA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,5

Minkšo inventoriaus sandėlininkė,  auklėtojos padėjėja Minkšto inventoriaus priežiūra, patalynės išdavimas; Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 

17.

ROMERIENĖ LORETA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

18.

SOVIENĖ ELENA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Direktoriaus pavaduotoja Įstaigos ūkinės srities administravimas

19.

SUTULIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

20.

ŠARAPAJEVA OLĖ

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

.

Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

21.

TUNIKAITIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje

      22.

UŽIŪNIENĖ LINA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja Pagalba  mokytojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
      23. ZABLACKAITĖ IEVA

+370(46) 314761;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Raštinės administratorė Dokumentų ruošimas, duomenų bazių administravimas, archyvo tvarkymas