Au_320_mok_41vnt

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija, etatas

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai/grupė, kurioje dirba

 1.  

ASTRAUSKIENĖ AUŠRA

+370(46) 444109;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktorė,

 1 etatas.

1995. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija.

1998. KU. Pradinių klasių mokytoja (ir soc. pedagogo specializacija).

2000.KU. Edukologijos magistras.

2008. ŠU. Ekonomikos magistras.

Vadyba ir administravimas.

 1.  

ARNAŠIENĖ RIMA

+370 (46) 453959;

 El. p. pavaduotoja@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

1 etatas.

2002. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. Pradinio ugdymo pedagogika.

2006. KU. Vaikystės pedagogikos bakalauras.

2008. KU. Karjeros projektavimo magistras.

 
 1.  

BARTKUTĖ GINTARĖ

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

1 etatas.

2016. KU. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Ikimokyklinis ugdymas,

Ikimokyklinė  (5-6 m.) „Gintarėlių“ ir (3-4 m.) ”Vaivorykštės” grupės.

 1.  

MEDVEDEVA VIOLETA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 

0,6 etato.

1978. ŠU. Ikimokyklinės auklėjimo pedagogika ir psichologija.

 

Ikimokyklinis ugdymas. Ikimokyklinė (3-4 m.)

„Vaivorykštės“ grupė.

 1.  

CIPARIENĖ VIDA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  metodininkė

0,6 etato.

 

1985. ŠPI Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

1994.PAK.Vyresniojo auklėtojo kvalifikacijos kategorija.

1999. PAK. Auklėtojos – metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinė (6-7 m.) „Bitučių“  grupė.
 1.  

ŠAPUTIENĖ DIANA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininkė,

1 etatas.

2001. KAPM. Pradinės mokyklos mokytojos kvalifikacija.

2015. KU. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

Ikimokyklinis ugdymas. Ikimokyklinė (5-6 m.) „Žuvyčių“ ir

(4-5 m.) „Saulės zuikučių“ grupės

 1.  

EGLYNIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė,

1 etatas.

1993. ŠPI. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

2002. PAK. Auklėtojos – metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinė (6-7 m.)                „Bangelės“ grupė.

 1.  

GASIŪNAITĖ ŠEŠTOKIENĖ DAIVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytoja,

metodininkė,

1 etatas.

1984. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio ugdymo metodininko profesinė kvalifikacija ir muzikos vadovo vaikų darželiuose profesija.

2003. PAK. Ikimokyklinio ugdymo muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Meninio ugdymo mokytoja.
 1.  

JONAITIENĖ ALMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo  vyr. auklėtoja,

1 etatas.

 

1989. AVPM. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

2010. MAK. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas. Ikimokyklinė (3-4 m.)

„Boružėlių“ grupė.

 1.  

KLIKNAITĖ-ALEKSONĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Auklėtoja,

0,6 etato.

2016. KU. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinė (6-7 m.) „Pursliukų“ grupė.

 1.  

KONDRACKIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja-metodininkė,

1 etatas.

1998. KU. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.

1991. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, auklėtojos kvalifikacija.

1995 m. Mokytojo – metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Neformaliojo ugdymo (sporto) pedagogė.

 

 1.  

KRIVICKIENĖ JUDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

0,6 etato.

1981. AVPM. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

Ikimokyklinis ugdymas.

 Ikimokyklinė (4-5 m.) „Delfinukų“ grupė.

 1.  

LUKOŠIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,  metodininkė,

1 etatas.

1998. KU. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.

2010. MAK. Auklėtojos  – metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė (4-5 m.) „Delfinukų“ grupė.

 1.  

SAFRONOVA LAIMUTĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja,

1 etatas.

2004. KK. Edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Auklėtojo profesinė kvalifikacija.

2010. MAK. Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė (4-5 m.) „Saulė zuikučių“ grupė.

 1.  

SIMANAUSKIENĖ GAIVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė,

1 etatas.

1987. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija.

MAK. Auklėtojos  – metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinė

(6-7 m.) .„Pursliukų“ grupė.

 1.  

ALEKNAVIČIŪTĖ VAIDA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Logopedė,

1 etatas.

2011. ŠU. Specialiosios pedagogikos studijų programa, specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija. Logopedė
 1.  

URBAŠIENĖ VILMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininkė,

1 etatas.

1986. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija.

2007. MAK. Auklėtojos  – metodininkės  kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė  (3-4 m.)

 „Lašiukų“ grupė.

 1.  

VAGNORIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininkė,

1 etatas.

1985. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija.

AK. 2015.  Auklėtojos  – metodininkės  kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė  (3-4 m.) „Vaivorykštės“ grupė

20. 

VARANAVIČIENĖ RASUTĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė,

1 etatas.

 1993.KU. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

2014. MAK. Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinė

(6-7 m.) “Bitučių“ grupė.

21.

VENCKIENĖ INIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja, 1etatas. 2004. KK aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa, auklėtojos profesinė kvalifikacija.

.Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė (5-6 m.) „Žuvyčių“ grupė

22.

ZUZEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, metodininkė, 

1 etatas.

1990. Šiaulių pedagoginis institutas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija.

2002. PAK. Auklėtojos  – metodininkės  kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė (5-6 m.) „Gintarėlių“ grupė.

23.

PLIČIENĖ EGLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 

1 etatas.

2012. Vilniaus kolegija. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogo kvalifikacija.

2014. LEU. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogo.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė (2-3 m.) „Drugelių“ grupė.

24.

PETRAUSKIENĖ VIKTORIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 

0,6 etatas.

1990. ŠU. Ikimokyklinės auklėjimo pedagogika ir psichologija.

1998. PAK. Vyresniosios auklėtojos  kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinė (2-3 m.) „Drugelių“ grupė.

*PAK – pedagogų atestacinė komisija. MAK – mokytojų atestacinė komisija.

AK. Atestacinė komisija.

KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai

Užimamo etato dydis

Pareigos, grupė

Funkcijos

 1.  

SOVIENĖ ELENA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Direktoriaus pavaduotoja

 

 1.  

ANUŽIENĖ JURGITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Priešmokyklinė

(6-7 m.) „Bangelės“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

BARASAS PRANAS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,75

Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

Smulkaus patalpų, įrengimų ir priemonių remonto užtikrinimas, (staliaus darbai).

 1.  

CHAMIKOVA AUŠRA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,3

Virtuvės pagalbinė darbininkė, auklėtojos padėjėja

Pagalba virtuvėje.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

ČEMERTINIENĖ IRENA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Priešmokyklinė

(6-7 m.)  „Verpetėlių“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

DAUSYNIENĖ RAMUNĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Ikimokyklinė (3-4 m.). „Lašiukų“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

DVARIONIENĖ RITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Ikimokyklinė (3-4 m.). „Vaivorykštės „Lašiukų“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

GAUČAS ALGIMANTAS EDVARDAS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,25

Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

Elektros sistemų priežiūra.

 1.  

PAKALNIŠKIENĖ REGINA

+370(46) 442467;

 El. p.sandelis@saltinelisklaipeda.lt

1

Maisto sandėlininkė

Maisto produktų  užsakymas, išdavimas, apskaita sandėlyje.

 1.  

JANKEVIČIUS BRONIUS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,25

Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

Įstaigos santechnikos įrengimų priežiūra.

 1.  

NESTEROVAS ALEKSANDRAS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Kiemsargis

Lauko teritorijos tvarkymas ir priežiūra

 1.  

NESTEROVA NADEŽDA 

+370(46) 314760;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 

1

 

Apskaitos ir planavimo specialistė

Finansinių dokumentų administravimas.

 1.  

LIMONTĖ EDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Ikimokyklinė (5-6 m.)

„Žuvyčių“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

VIRŠILIENĖ ALDONA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Valytoja

Švaros ir tvarkos palaikymas priskirtose patalpose.

15. 

MICKIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Ikimokyklinė  (4-5 m.)

„Delfinukų“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

MOCKUVIENĖ EDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje.
 1.  

RIDIKIENĖ LILIJANA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

 

 

0,5

Minkšo inventoriaus sandėlininkė,  virtuvės darbininkė

Minkšto inventoriaus priežiūra, patalynės išdavimas

 

Pagalba virtuvėje.

 1.  

ROMERIENĖ LORETA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje.
 1.  

PILUCKIENĖ RASA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Ikimokyklinė  (4-5 m.)

„Saulės zuikučių“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.
 1.  

SUTULIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Ikimokyklinė  (5-6 m.)

„Gintarėlių“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.
 1.  

POŠKIENĖ RIMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Ikimokyklinė  (3-4 m.)

„Boružėlių“ grupė

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.
 1.  

ŠARAPAJEVA OLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Priešmokyklinė

(6-7 m.) .„Pursliukų“ grupė.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.
 1.  

TUNIKAITIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje.
 1.  

ŠEPUTIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,3 Auklėtojos padėjėja. Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.
   25.

ZABLACKAITĖ IEVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

 

0,25

Sekretorė, pagalbinė darbininkė Dokumentų ruošimas, duomenų bazių administravimas, archyvo tvarkymas.

26. 

ŪŽIŪNIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

 

Auklėtojos padėjėja.

Lopšelio  (2-3 m.)

„Drugelių“ grupė

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.