KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS, 2021-2022 M.M.

                                                                                                                          

EIL. NR PAVARDĖ, VARDAS PAREIGYBĖ, KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA IŠSILAVINIMAS (ĮSTAIGA, SPECIALYBĖ PAGAL DIPLOMĄ), MOKSLINIS LAIPSNIS
1. DANIELEVIČIENĖ LIUDMILA Direktorė, II vadovo kvalifikacinė kategorija Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija
2. PALDAVIČIENĖ  ASTRA Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadovo  kvalifikacinė kategorija Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija
3. ARNAŠIENĖ RIMA

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 2002. Pradinio ugdymo pedagogika;

KU. 2006. Vaikystės pedagogikos bakalauras;

KU. 2008. Karjeros projektavimo magistras

4. BABRAUSKAITĖ DONATA Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. KVK. 2021. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis. Pedagogo kvalifikacija
5. BAKULINA NELI Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. ŠPI. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija
6. BARTKUTĖ GINTARĖ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija
7. BODROVIENĖ RIMUTĖ  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. ŠPI , ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija
8. BUGYTĖ EGLĖ Neformalioji ugdymo mokytoja Aukštasis. Lietuvos muzikos akademija. Liaudies muzikos specialybės kursas. Suteiktas instrumento (smuikas)  pedagogo, folklorinio ansamblio vadovo kvalifikacija
9. CIPARIENĖ VIDA

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. ŠPI. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija
10. EGLYNIENĖ NIJOLĖ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. ŠPI. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija
11. GASIŪNAITĖ – ŠEŠTOKIENĖ DAIVA Meninio ugdymo mokytoja,  metodininkė Aukštasis. ŠPI. 1984. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio ugdymo metodininko profesinė kvalifikacija ir muzikos vadovo vaikų darželiuose profesija
12. GIBAITĖ AUKSĖ Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija
13. JAKUTYTĖ SONATA  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. KU, vaikų auklėtojo- pradžios mokyklos mokytojo bei psichologijos mokytojo profesinė kvalifikacija. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
14. JONAITIENĖ ALMA Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja AVPM. 1989. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija
15. JUZUITIENĖ ENRIKA  Logopedė Aukštasis. ŠPI, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofreno pedagogės kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis
16. KAZLAUSKIENĖ ŽIBUTĖ  Meninio ugdymo mokytoja

 

Aukštasis. KU, pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija
17. KLIKNAITĖ – ALEKSONĖ INDRĖ

(vaiko priežiūros atostogose)

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  vyresnioji mokytoja Aukštasis. KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

KU. 2018. Edukologijos studijų krypties šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

KU. 2018 m. Visuomenės sveikatos bakalauro ir andragogikos bakalauro kvalifikaciniai laipsniai ir andragogo profesinė kvalifikacija

18. KONDRACKIENĖ DALIA

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

1991. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, auklėtojos kvalifikacija

19. KRUVELIENĖ ELENA  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. KU, vaikystės pedagogikos studijų programa, auklėtojo profesinė kvalifikacija
20. LILEIKIENĖ ORINTA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Aukštasis. KU. 2001. Vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų kūno kultūros mokytojo profesinės kvalifikacijos
21. LUKOŠIENĖ LINA Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija
22. MEDVEDEVA VIOLETA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Aukštasis. ŠPI. 1995. Pradinių klasių mokytoja

ŠU. 1978. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

23. MINKEVIČIENĖ NERINGA  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis koleginis. Klaipėdos kolegija, mokytojo profesinė kvalifikacija
24. MOCKIENĖ RITA   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. ŠPI-1983 m., ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija
25. NOREIKIENĖ AUDRA  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.
26. PAKALNIŠKIENĖ REGINA

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

27. PETRAUSKIENĖ VIKTORIJA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Aukštasis. ŠU. 1990. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija
28. PLIČIENĖ EGLĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Aukštasis. Vilniaus kolegija. 2012. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogo kvalifikacija;

LEU. 2014. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogas

29. RAUBIENĖ LAIMA

(vaiko priežiūros atostogose)

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja Aukštasis. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei tikybos mokytojo profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos krypties Religinio ugdymo (katalikų) studijų programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

30. SAFRONOVA LAIMUTĖ

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis koleginis. KK. 2004. Edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Auklėtojo profesinė kvalifikacija
31. SIMANAUSKIENĖ GAIVA

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 1987. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija
32. ŠAPUTIENĖ DIANA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Aukštasis. KAPM. 2001. Pradinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

KU. 2015. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

33. ŠIRVIENĖ NERINGA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis. Panevėžio konservatorija. 1998. Pradinio ugdymo pedagogika.

KVK. 2018. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis. Pedagogo kvalifikacija

34. URBAŠIENĖ VILMA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija
35. VARANAVIČIENĖ RASUTĖ

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. KU. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija
36. VENCKIENĖ INIJA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  metodininkė Aukštasis koleginis. KK. 2004. Aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa
37. ZUZEVIČIENĖ VILIJA

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė Aukštasis. Šiaulių pedagoginis institutas. 1990. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

                                                                                                                                         

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS, 2021-2022 M.M.

EIL. NR. PAVARDĖ, VARDAS PAREIGYBĖ
1. ALABURDIENĖ VAIDA Raštinės administratorė
2. BANEVIČIENĖ VILIJA Auklėtojos padėjėja
3. BARABAŠ MARINA Virėja
4. BARASAS PRANAS Darbininkas
5. ČEMERTINIENĖ IRENA Auklėtojos padėjėja
6. CHAKIMOVA AUŠRA Virtuvės pagalbinė darbininkė, auklėtojos padėjėja
7. CHOMIČENKIENĖ VILMA Auklėtojos padėjėja
8. CIRTAUTIENĖ AUŠRA Sandėlininkė
9. DAUSYNIENĖ RAMUNĖ Auklėtojos padėjėja
10. DVARIONIENĖ RITA Auklėtojos padėjėja
11. GAIGALIENĖ IRENA Sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja
12. KALVAITIENĖ DALIA Auklėtojos padėjėja
13. KAROŠIENĖ DIANA Virėja
14. KUCENKO SERGEJ Kiemsargis
15. LIMONTĖ EDITA Auklėtojos padėjėja
16. MICKIENĖ NIJOLĖ Auklėtojos padėjėja
17. MOCKUVIENĖ EDITA Virėja
18. POVILONIENĖ INGA Auklėtojos padėjėja
19. RIDIKIENĖ LILIJANA Minkšto inventoriaus sandėlininkė,  auklėtojos padėjėja
20. ROMERIENĖ LORETA Virėja
21. ŠARAPAJEVA OLĖ Auklėtojos padėjėja
22. ŠARKAUSKIENĖ LIJANA Auklėtojos padėjėja
23. ŠETKIENĖ DIANA Raštinės administratorė/ Apskaitos ir planavimo specialistė
24. SIREIKIENĖ VILIŪNĖ Auklėtojos padėjėja
25. SOVIENĖ ELENA Direktoriaus pavaduotoja
26. STEPUŠAITIS VALENTINAS Kiemsargis
27. SUTULIENĖ NIJOLĖ Auklėtojos padėjėja
28. TUNIKAITIENĖ DALIA Virėja
29. UŽIŪNIENĖ LINA Auklėtojos padėjėja
30. VITKIENĖ REGINA Auklėtojos padėjėja
31. VOLKOVA LIUBOV Apskaitos ir planavimo specialistė
32. ZABLACKAITĖ IEVA

(vaiko priežiūros atostogose)

Raštinės administratorė
33. ZACHAROVA OLGA Auklėtojos padėjėja
34. ŽUKAUSKAS STEPONAS Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas