KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS, 2019-2020 M.M.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas, specialybė

 1.  

ARNAŠIENĖ RIMA

+370 (46) 453959;

 El. p. pavaduotoja@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla.2002. Pradinio ugdymo pedagogika;

KU. 2006. Vaikystės pedagogikos bakalauras;

KU. 2008. Karjeros projektavimo magistras

 1.  

ASTRAUSKIENĖ AUŠRA

+370(46) 444109;

El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktorė

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;

ŠU. 2008. Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis;

ISM. 2019. Verslo vadybos magistro kvaifikacinis laipsnis, švietimo lydersytės studijų programa

 1.  

BAKULINA NELI

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

ŠPI.1991. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, auklėtojo kvalifikacija

 1.  

BARTKUTĖ GINTARĖ

+370 (46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,auklėtoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

5.

CIPARIENĖ VIDA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,  auklėtoja metodininkė 

ŠPI. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

6.

EGLYNIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

ŠPI. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

7.

GASIŪNAITĖ – ŠEŠTOKIENĖ DAIVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Meninio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

ŠPI. 1984. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio ugdymo metodininko profesinė kvalifikacija ir muzikos vadovo vaikų darželiuose profesija

8.

JONAITIENĖ ALMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja 

AVPM. 1989. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija

9.

KLIKNAITĖ – ALEKSONĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

KU. 2016. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

KU. 2018. Edukologijos studijų krypties šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

10.

KONDRACKIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Neformaliojo ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija;

1991. ŠPI. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, auklėtojos kvalifikacija

11.

LILEIKIENĖ ORINTA

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja 

KU. 2001. Vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų kūno kultūros mokytojo profesinės kvalifikacijos

12.

LUKOŠIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

13.

MEDVEDEVA VIOLETA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 

ŠPI. 1995. Pradinių klasių mokytoja

ŠU. 1978. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

 

14.

PAKALNIŠKIENĖ REGINA

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija

15.

PETRAUSKIENĖ VIKTORIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja

ŠU. 1990. Ikimokyklinė auklėjimo pedagogika ir psichologija

16.

PLIČIENĖ EGLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja

Vilniaus kolegija. 2012. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogo kvalifikacija;

LEU. 2014. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo  pedagogas

17.

RAUBIENĖ LAIMA

Neformaliojo ugdymo mokytoja

 

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1995. Vaikų darželio auklėtojos (su galimybe dirbti pradinių klasių mokytoja) profesinė kvalifikacija;

KU. 1998. Vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei tikybos mokytojo profesinė kvalifikacija;

KU. 2000. Edukologijos krypties Religinio ugdymo (katalikų) studijų programa. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

18.

SAFRONOVA LAIMUTĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KK. 2004. Edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Auklėtojo profesinė kvalifikacija

19.

SIMANAUSKIENĖ GAIVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1987. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija

20.

ŠAPUTIENĖ DIANA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji auklėtoja

KAPM. 2001. Pradinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

KU. 2015. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

21.

ŠIRVIENĖ NERINGA

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja 

Panevėžio konservatorija. 1998. Pradinio ugdymo pedagogika.

KVK. 2018. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis. Pedagogo kvalifikacija

22.

ŠVEIKAUSKĖ INDRĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Vyr. logopedė

 

ŠU. 2014. Specialiosios pedagogikos studijų programa, specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija;

KU. 2019. Edukologijos studijų krypties švietimo vadybos studijų programa. Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

23.

TAMULIONIENĖ DANUTĖ

+370(46) 453959;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas. 1975. Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja

24.

URBAŠIENĖ VILMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė 

 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas. 1986. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėjimo metodininko profesinė kvalifikacija

25.

VAGNORIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė 

 

Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas. 1985. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo,  ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

26.

VARANAVIČIENĖ RASUTĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė 

 KU. 1993. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

27.

VENCKIENĖ INIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

KK. 2004. Aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

28.

ZUZEVIČIENĖ VILIJA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

 

Šiaulių pedagoginis institutas. 1990. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėtojo metodininko profesinė kvalifikacija

                                                                                                                                                                                                                                                                               

KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai

Užimamo etato dydis

Pareigos, grupė

Funkcijos

 1.  

SOVIENĖ ELENA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Direktoriaus pavaduotoja

Įstaigos ūkinės srities administravimas

 1.  

ANUŽIENĖ JURGITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

BARASAS PRANAS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,75

Darbininkas

Smulkaus patalpų, įrengimų ir priemonių remonto užtikrinimas, (staliaus darbai)

 1.  

CHAMIKOVA AUŠRA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

0,3

Virtuvės pagalbinė darbininkė, auklėtojos padėjėja

Pagalba virtuvėje.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas.

 1.  

ČEMERTINIENĖ IRENA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

DAUSYNIENĖ RAMUNĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

 

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

DVARIONIENĖ RITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

 

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

 

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,25

Elektrikas

Elektros sistemų priežiūra

 1.  

GEDMINIENĖ JŪRATĖ

+370(46) 442467;

 El. p.sandelis@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

JANKEVIČIUS BRONIUS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,25

Darbininkas

Įstaigos santechnikos įrengimų priežiūra

 1.  

RAJENKOV GEORGIJUS

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Kiemsargis

Lauko teritorijos tvarkymas ir priežiūra

 1.  

NESTEROVA NADEŽDA 

+370(46) 314760;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

 

1

 

Apskaitos ir planavimo specialistė

Finansinių dokumentų administravimas

 1.  

LIMONTĖ EDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

VIRŠILIENĖ ALDONA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Mokytojo padėjėja

Pagalba vaikui ir mokytojui

15. 

MICKIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 1.  

MOCKUVIENĖ EDITA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje
 1.  

RIDIKIENĖ LILIJANA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

0,5

 

 

0,5

Minkšo inventoriaus sandėlininkė,  auklėtojos padėjėja

Minkšto inventoriaus priežiūra, patalynės išdavimas; Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas

 

 

 1.  

ROMERIENĖ LORETA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje
 1.  

PILUCKIENĖ RASA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
 1.  

SUTULIENĖ NIJOLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
 1.  

POŠKIENĖ RIMA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
 1.  

ŠARAPAJEVA OLĖ

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

Auklėtojos padėjėja.

.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas
 1.  

TUNIKAITIENĖ DALIA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Virėja Maisto ruošimas ir gaminimas. Tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje
 1.  

JESMUCHAMBETOVA VIDA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1 Maisto sandėlininkė. Maisto produktų užsakymas, priėmimas, išdavimas, administravimas
   25.

ZABLACKAITĖ IEVA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

 

0,25

Raštinės administratorė Dokumentų ruošimas, duomenų bazių administravimas, archyvo tvarkymas

26. 

UŽIŪNIENĖ LINA

+370(46) 314761;

 El. p. info@saltinelisklaipeda.lt

1

 

Auklėtojos padėjėja.

Pagalba auklėtojai,  organizuojant ugdomąją veiklą, pagalba maitinant vaikus,  švaros ir tvarkos palaikymas