KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

SKELBIA ATRANKĄ UŽIMTI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS

(dirbti mokytoju nekontaktinių valandų metu)

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi  Bangų g. 14, Klaipėdoje, 91251. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290419110.

Darbo krūvis:

  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybei (dirbti mokytoju nekontaktinių valandų metu) 0,8 etato;

                                                                                                                          

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybei. Aukštesnysis, aukštasis koleginis, universitetinis išsilavinimas. Specialybė: lopšelio-darželio auklėtojas (mokytojas). Mokymo/studijų programa: Ikimokyklinio ugdymo pedagogika.

Kiti gebėjimai.

Mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis programas „MS Word“, https://musudarzelis.lt/,, „Internet Explorer“, „PowerPoint“.

Pretendentai į pasirinktą pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo  kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Privalumai. Darbo stažą patvirtinantys dokumentai, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir jų kopijos, kiti savo nuožiūra pateikti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Skelbimas galioja: Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiami 14 kalendorinių dienų, įskaitant paskelbimo dieną, nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio 29 d.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbiui bus kviečiami tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus pareigybės funkcijoms vykdyti. Apie pokalbio laiką informuosime asmeniškai.

Dokumentai priimami: asmeniškai Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ raštinėje,  Bangų g. 14, Klaipėda, 91251; darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 val. Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 46) 314761. Kai dokumentai pateikiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos,  patvirtintos notaro. Dokumentų originalus reikalinga turėti atrankos dieną.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680