Savo nuomonę  pareikšti  korupcijos  prevencijos klauismais galima šioje internetinėje svetainėje,  skiltyje. „Klausimai, pageidavimai, pasiūlymai“.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS PRIEMONIU PLANAS

ŠALTINĖLIO_2020-2022 M_KORUPCIJOS_PREVENCIJOS_PROGRAMA

ŠALTINĖLIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

1) Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

https://www.stt.lt/doclib/61mjh3if8mpb2rz8kap8s1w6wtsw7pe2

2) Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

https://www.stt.lt/doclib/yc6kjjeih3zmk7akgrknbqy7tr1b5spc

Vadovų darbotvarkės

2020-09

VADOVŲ_DARBOTVARKĖS_2020-10