Savo nuomonę  pareikšti  korupcijos  prevencijos klausimais galima šioje internetinėje svetainėje,  skiltyje. „Klausimai, pageidavimai, pasiūlymai“.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS PRIEMONIU PLANAS

ŠALTINĖLIO_2020-2022 M_KORUPCIJOS_PREVENCIJOS_PROGRAMA

ŠALTINĖLIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo apklausos reuzltatai: http://www.manoapklausa.lt/surveys/results/1234146500/

1) Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

https://www.stt.lt/doclib/61mjh3if8mpb2rz8kap8s1w6wtsw7pe2

2) Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

https://www.stt.lt/doclib/yc6kjjeih3zmk7akgrknbqy7tr1b5spc

Darbuotojų_etikos_kodeksas