ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

 •  Pradinio ugdymo programa. Programos siekis – stiprinant bendruomenės asmeninę atsakomybę ir pasididžiavimą savo mokykla, padėti vaikui įgyti bendrąsias kompetencijas ir pasiruošti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 •  Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, kurios tikslas- laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
 •  ,,Šaltinėlio" mokyklos-darželio "Ikimokyklinio ugdymo programa". Programos prioritetinės kryptys – ekologinis ir sveikos gyvensenos ugdymas.
 •  Neformaliojo švietimo programos, tenkinančios vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
 • Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. vykdomos  neformaliojo vaikų švietimo programos: stebėjimų ir eksperimentavimo programa „Atradimų džiaugsmas“ programa čia , fizinio aktyvumo  ugdymo programa "Judėjimas – tai striprybė“programa čia, elementarių matematinių vaizdinių formavimo  programa „Mažųjų matematika“ programa čia, sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikata- brangiausias turtas“ programa čia        

                                        ​

Gamtosauginių mokyklų programa                                                      

           Mūsų mokykla-darželis nuo 2007 m. dalyvauja gamtosauginių mokyklų programoje. 2008 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.  įstaigai buvo įteikta  Žalioji Vėliava ir Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų sertifikatas 

         Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Fondo istorijoje ypač svarbūs 2001 metai – Kopenhagoje įvykusios Generalinės Asamblėjos metu Fondo nare tapo Pietų Afrikos Respublika. Taip Fondo geografinis arealas peržengė Europos ribas ir iki tol Aplinkosauginio švietimo Fondu Europoje vadinta tarptautinė organizacija tapo Aplinkosauginiu švietimo fondu.  Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą. Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę 21 mokykloje. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

TRADICIJOS 

„Šaltinėlio“ mokykloje-darželyje puoselėjamos tautinės kultūros, kūrybos, sveikos gyvensenos, bendruomeniškumo tradicijos.

Tradiciniai renginiai

 • Rugsėjo 1-osios šventė "Sveikas, rugsėji"
 • Sveikatingumo savaitė
 • Mokytojų šventė „Gėlės mokytojui“
 • Renginys „Skambantis ruduo“
 • Tolerancijos diena
 • Adventinė popietės „Dega advento žvakė"
 • Kalėdiniai rytmečiai „ Laukiam Kalėdų senelio“
 • Bendruomenės renginys „Palydim senuosius“
 • Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“
 • Lietuvos nepriklausomybės dienai skirti renginiai
 • Užgavėnių šventė „Žiema žiema bėk iš kiemo“
 • Kaziuko mugė „Rieda ratai rateliukai“
 • Akcija „Savaitė be patyčių“
 • Vaidinimo kraitelė
 • Renginiai, skirti Žemės dienai
 • Velykinis rytmetis „Gražiausias margutis“
 • Šventės popietės „Mama, mano mama“
 • Šeimos šventė šventė „ Šaltinėlio šeimynėlė“
 • Išleistuvių renginys „Sudie, Šaltinėli“
 • Renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai paminėti
 • Bendruomenės išvyka „Susipažįstam su Lietuva“

Dalyvaujame konkursuose:

 • Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“
 • 4-tųjų klasių miesto mokinių matematikos konkursas
 • Tarptautinis Kalbos ir  Gamtos konkursas „Kengūra“
 • Tarptautinis Matematikos konkursas „Kengūra“
 • Internetinis konkursas „Eruditus“

 

 • Dalyvaujame Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos  „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.