ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

 • Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa.
 • Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa. Saltinelio ikimokyk ugdymo programa
 • Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­mos „Sveikata – brangiausias turtas“, „Ju­dėjimas – tai stiprybė“.
 • Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­mos „Atradimų džiaug­s­mas“, „Mažųjų matematika“.
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“.
 • Emocinio intelekto programa „Kimochis“.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos programa.

TRADICINIAI RENGINIAI

 • Rugsėjo 1-osios šventė “Sveikas, rugsėji”.
 • Sveikatingumo savaitė.
 • Mokytojų šventė „Gėlės mokytojui“.
 • Renginys „Skambantis ruduo“.
 • Adventinė popietės „Dega advento žvakė”.
 • Kalėdiniai rytmečiai „Laukiam Kalėdų senelio“.
 • Bendruomenės renginys „Palydim senuosius“.
 • Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“.
 • Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirti renginiai.
 • Užgavėnių šventė „Žiema žiema bėk iš kiemo“.
 • Kaziuko mugė „Rieda ratai rateliukai“.
 • Akcija „Savaitė be patyčių“.
 • Vaidinimo kraitelė.
 • Renginiai, skirti Žemės dienai.
 • Velykinis rytmetis „Gražiausias margutis“.
 • Šventės popietės „Mama, mano mama“.
 • Šeimos šventė šventė „ Šaltinėlio šeimynėlė“.
 • Išleistuvių renginys „Sudie, “Šaltinėli“.
 • Renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai paminėti.
 • Bendruomenės išvyka „Susipažįstam su Lietuva“.