2022 m. viešųjų pirkimų planas

Supaprastinto atviro konkurso „LEAN arba lygiaverčio modelio diegimas Klaipėdos ikimokyklinėse įstaigose” paslaugų pirkimas

NUMATOMŲ ĮSIGYTI PASLAUGŲ 2021 M. ORIENTACINIS PLANAS

2020 m. viešųjų prikimų planas

Viešųjų pirkimų sandoriai 2020

2019 m. viešųjų pirkimų planas

2018 m. Viešųjų pirkimų planas

Dėl Viešųjų pirkimų vykdymo nuo 2017 m. liepos 1 dienos