Ikimokyklinio  ugdymo grupė. Ją lanko 3-4 metų vaikai. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gaiva Simanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Kliknaitė-Aleksonė. Auklėtojos padėjėja Olė Šarapajeva.

 

Tarp šaknų, tarp akmenų

Patyliukais čiurlenu

Ir nešu per žalią girią

Vandenėlį tyrą, tyrą.

Tuoj pavargę ir sukaitę,-

Atsigers ežys, stirnaitė,

Pulkas paukščių gers kartu

Prašom!

Atsigerk ir tu!