Priešmokyklinio ugdymo grupė. Ją lanko 6-7 metų vaikai. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė Gaiva Simanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Gintarė Bartkutė. Auklėtojos padėjėja Olė Šarapajeva.

Tarp šaknų, tarp akmenų

Patyliukais čiurlenu

Ir nešu per žalią girią

Vandenėlį tyrą, tyrą.

Tuoj pavargę ir sukaitę,-

Atsigers ežys, stirnaitė,

Pulkas paukščių gers kartu

Prašom!

Atsigerk ir tu!

pursliukai