Ikimokyklinio  ugdymo grupė. Ją lanko 4-5 metų vaikai. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gaiva Simanauskienė, ikimokyklinio ugdymo  vyr. mokytoja Orinta Lileikienė. Auklėtojos padėjėja Olė Šarapajeva.

 

Tarp šaknų, tarp akmenų

Patyliukais čiurlenu

Ir nešu per žalią girią

Vandenėlį tyrą, tyrą.

Tuoj pavargę ir sukaitę,-

Atsigers ežys, stirnaitė,

Pulkas paukščių gers kartu

Prašom!

Atsigerk ir tu!