Kviečiame susipažinti su valgiaraščiais, kurie įsigalioja nuo 2018 m. kovo 1 d.

20 dienų valgiaraštis IKIMOKYKLINĖMS IR PRIEŠMOKYKLINĖMS GRUPĖMS

20 dienų valgiaraštis LOPŠELIO GRUPEI

Atlyginimo_uz_maitinimo_paslaugas_tvarkos_aprasas_2016