Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ maisto produktų tiekėjai: UAB „Samsonas“, AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Klaipėdos duona“.

T2-172 ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMAS

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas_ nauja redakcija_2021-11-01

Sprendimas-dėl-atlyginimo-už-maitinimo-paslaugą-Klaipėdos-miesto-savivaldybės-švietimo-įstaigose-įgyvendinančiose-ikimokyklinio-ar-priešmokyklinio-ugdymo-programas (2022-07-01 Nr. T2-176)

Įsigalioja 2022-09-01.

Valgiaraštis įsigalioja nuo 2022-09-01 1 variantas 15 dienų skanuotas patvirtintas 2022