VYKDOMAS

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0074  „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „ Nykštukas“, lopšelis-darželis “Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“. 

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis “Šaltinėlis”

***

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

Nuoroda https://www.lt72.lt/  Ši nuoroda nukreipia Jus į oficialų tinklalapį, kurį administruoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Šiame tinklalapyje yra daug aktualios informacijos kas liečia ekstremalias situacijas, galimas avarijas ir kaip elgtis jų metu.

***

Parama

Mieli Tėveliai,

Esame Jums labai dėkingi už praėjusiais metais skirtą Jūsų paramą – 1,2 procentus nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“. Tokiu būdu Jūs prisidedate prie ugdymo proceso gerinimo veiklos. Paramos lėšų panaudojimo ataskaitą pridedame. 

2019_PARAMOS_LESU_ATASKAITA

Maloniai kviečiame ir šiais metais (keitėsi) skirti iki 1,2% sumokėto pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui, esant galimybei paraginti savo artimuosius tai padaryti iki š. m. gegužės 4 d.

Užpildykite Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FRO512 (versija 04), kurią galima rasti internete, adresu: www.vmi.lt

Įstaigos kodas: 290419110.

SVARBU!!! Prieš tai būtina užpildyti savo Pajamų mokesčio metinę deklaraciją, kad prašymas pervesti šią paramą būtų galiojantis.

Pildymo_instrukcija_FRO512

Paramos sąskaitos  numeris: LT874010042300016159 Luminor bankas.

NUORODOS:

http://www.smm.lt/ – LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
http://www.upc.smm.lt/ – Ugdymo plėtotės centras
http://www.socmin.lt/ – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
http://www.klaipeda.lt/ – Klaipėdos m. savivaldybė
http://www.klaipedosppt.lt/ – Klaipėdos m. pedagogine psichologinė tarnyba
http://www.ikimokyklinis.lt/ – Portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus
http://www.szelmeneliai.lt/ – Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija “Sveikatos želmenėliai”
http://www.vaikulinija.lt – VŠĮ Vaikų linija
http://www.kitoksvaikas.lt – Asociacija “Kitoks vaikas”
http://www.european-agency.org – Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra
http://www.smlpc.lt/  -sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
http://www.sdcentras.lt/  – šiuolaikinių didaktikų centras
https://www.vaikolabui.lt/ – VĮ Vaiko labui
https://www.epaslaugos.lt/portal/ – elektroniniai valdžios vartai
https://www.raida.lt/  – Vaiko raidos centras