Menu Close

Veiklos sritys

ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS:

 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis” ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokykio ugdymo programa.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“.
 • Emocinio intelekto programa „Kimochis“.
 • Sveikatą stiprinančios mokyklos programa.

„Šaltinėlio skyriuje”:

 • Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­mos „Fizinio aktyvumo “, „Sveikos gyvensenos ugdymo“.
 • Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­mos „Stebėjimų ir ekspermentavimų“, „Matematinio mąstymo ugdymo“.

„Kregždutės” skyriuje:

 • Neformaliojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo pro­gra­ma „Etnokultūrinis ugdymas“.

TRADICINIAI RENGINIAI:

 • Rugsėjo 1-osios šventė „Sveikas, rugsėji”.
 • Sveikatingumo savaitė.
 • Mokytojų šventė „Gėlės mokytojui“.
 • Renginys „Skambantis ruduo“.
 • Adventinė popietės „Dega advento žvakė”.
 • Kalėdiniai rytmečiai „Laukiam Kalėdų senelio“.
 • Bendruomenės renginys „Palydim senuosius“.
 • Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“.
 • Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirti renginiai.
 • Užgavėnių šventė „Žiema žiema bėk iš kiemo“.
 • Kaziuko mugė „Rieda ratai rateliukai“.
 • Akcija „Savaitė be patyčių“.
 • Vaidinimo kraitelė.
 • Renginiai, skirti Žemės dienai.
 • Velykinis rytmetis „Gražiausias margutis“.
 • Šventės popietės „Mama, mano mama“.
 • Šeimos šventė šventė „Šaltinėlio šeimynėlė“.
 • Išleistuvių renginys „Sudie, „Šaltinėli“.
 • Renginiai, skirti Vaikų gynimo dienai paminėti.
 • Bendruomenės išvyka „Susipažįstame su Lietuva“.

 

Skip to content