Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. 

Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas už 2023 m.

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas už 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d.

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansin ataskaitų rinkinys

2016-09-30 aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis

2016-06-30 aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

2016-03-31 d. aiškinamasis raštas prie finansinės ataskaitos

Finansinė būklės ataskaita pagal 2016-03-31 d.

Veiklos ataskaita pagal 2016-03-31 d.

 

2015 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. RUGSĖJO 30 D. VEIKLOS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2015 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS, 2015-03-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014 metų I-ojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 3

2014 metų I-ojo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2

2014 metų II-ojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 3

2014 metų II-ojo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2

2014 metų III-ojo ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2 3

 2014 metų III-ojo ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2

2013 metų Finansinių ataskaitų rinkinys 1 2

Aiškinamasis raštas prie 2013 metų finansinių ataskaitų 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content