Menu Close

EKOLOGINĖS DIENOS 2014

AKIMIRKOS IŠ EKO SAVAITĖS 

Dėkojame direktoriaus pavaduotojai ūkui Virginijai ir visam nepedagoginiam personalui, padėjusiems papuošti įstaigos teritoriją našlaitėmis. Jūsų dėka mūsų "Šaltinėlio" kiemas pražydo. 

EKOLOGINĖS DIENOS 2014

PROGRAMA

Balandžio 15d. (antradienis)

Nuo 9.00val.

– pokalbiai grupėse apie gamtos ir sveikatos saugojimą, antrinių žaliavų rūšiavimą ir panaudojimą.

10.00val.

– Ekologinės savaitės atidarymas:

Spektaklis „Net maža šiukšlytė turi savo namus“ (vaidina „Vaivorykštės“ gr. vaikai., režisavo auklėtojos N.Vagnorienė, A.Jonaitienė)

11.15val.

*Žemės vėliavos iškėlimas

*Pagrindinio tako puošimas gėlėmis

*Parodos  „Gaminu žaisliuką“ atidarymas.

Balandžio 16d. (trečiadienis)

10.00val.

– „Kūrybiškas požiūris į antrinių žaliavų panaudojimą, kuriant edukacinę aplinką“  dalijimasis gerąja patirtimi, kūrybinės dirbtuvės miesto pedagogams (V.Zuzevičienė, L.Lukošienė, G.Simanauskienė)

– „Seku, seku pasaką…“ projektas (L.Safronova)

11.00val.

Įstaigos bendruomenės talka „Šaltinėlio“ kieme

15.30val.

„Vandens telkinių augalija ir gyvūnija“ seminaras-praktikumas pedagogams moksleivių saviraiškos centre 

 Balandžio 17d. (ketvirtadienis)

10.00val.

*išvyka prie jūros;

*miško tvarkymas, kankorėžių rinkimas įstaigos aplinkai puošti.

12.00val.

* „Mūsų kiemo paukščiai“ stebėjimo pristatymas (priešmokyklinio ugdymo grupė, auklėtojos R.Varanavičienė, I.Venckienė)

12.00val. Renginio uždarymas įstaigos kieme ir vėliavos nuleidimas

 

        

Skip to content